Deze ring, gezet met een “Flanders Cut”, was het officiële
geschenk van de stad Antwerpen aan Koningin Paola.